Systeem Therapie


Omschrijving

Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen; gezin, familie, school of in het werk hebben we contacten met andere mensen. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst, vader, moeder, broers en zussen het eerste belangrijke sociale systeem. Echtpaar relatie en gezinstherapie wordt daarom ook wel systeem therapie genoemd.

Binnen een sociaal systeem be√Įnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd¬†proces waarbij problemen kunnen optreden. Soms liggen de problemen vooral in de rationele sfeer, tussen partners onderling of tussen ouder en kind, soms zijn de problemen meer individueel van aart. Er ontstaat een patroon van het reageren op elkaar waarin mensen op vast kunnen lopen.

Tijdens de gesprekken met de systeemtherapeut worden de problemen besproken en zoekt de therapeut samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Daarbij worden de deelnemers zich bewust van de onderlinge reacties op elkaar en leren ze begrijpen welke invloed ze op de andere hebben. Zo krijgen alle betrokkenen zicht op de betekenis van het probleem en hun reacties daarop. Daarnaast word er gezocht naar positieve krachten in het systeem die kunnen worden benut bij het werken aan een oplossing.

Systeem therapie in combinatie met Beeldende therapie

In echtpaar of gezinstherapie zijn er vaak veel gevoelens waar geen woorden voor zijn, of men zit verstrikt in het steeds op dezelfde manier op elkaar reageren. Door hier vorm of kleur aan te geven in een werkstuk kan er op een andere manier contact gemaakt worden. Op deze manier worden er samen verhalen gemaakt. Vooral voor kinderen is het niet altijd makkelijk om in woorden te vertellen wat hun bezig houdt. Door het verhaal te tekenen, kunnen ze uitdrukken wat in woorden zo moeilijk te vertellen is.

Voor volwassenen is het op een andere manier met elkaar samenwerken vernieuwend. Het werkstuk is dan onderwerp van gesprek.

 

Voor wie

Echtpaar relatie therapie

Als de spanningen tussen partners te hoog oploopt kan het helpen om een derde persoon mee te laten kijken. Vaak is er sprake van herhalende patronen waarbij partners het niet meer lukt om naar elkaar te luisteren. Dit kan van kwaad tot erger gaan en leiden tot hele vervelende situaties, meestal is de machteloosheid dan al te sterk.

Ouder Kind gesprekken

Systeem therapie is geschikt voor ieder kind dat in zijn of haar omgeving te maken krijgt met spanningen en problemen. Soms zijn die problemen ernstig, of ze duren te lang en gaan ze de draagkracht van het kind te boven. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten, depressie of problematisch gedrag.

Wat kan ik met systeem therapie bereiken?

  • Het verbeteren van de onderlinge communicatie binnen de relatie of gezin.
  • Het tot stand brengen van een veilig en voorspelbare thuis situatie.
  • Het ontwikkelen van een andere, meer helpende, visie op de problemen.